Apel – parki narodowe.

APEL – PARKI NARODOWE !!!!!

Zachęcam wszystkich miłośników żeglarstwa wodnego i lodowego na Mazurach do zapoznania się z treścią pisma Burmistrza Mikołajek Pana Piotra Jakubowskiego dotyczącego inicjatywy samorządowej mającej na celu zablokowanie zmian w  ustawie o ochronie przyrody dotyczących tworzenia i zmiany granic parków narodowych i przyłączenia się do niej.

Wprowadzenie nowych zapisów spowoduje znaczne ograniczenie w żegludze po Śniardwach, Bełdanach i innych jeziorach, która będzie możliwa jedynie na pomniejszonych szlakach wodnych pomiędzy wyznaczonymi bojami bez swobodnego dobijania do brzegów. Rozgrywanie regat na tych akwenach będzie praktycznie niemożliwe. Czarno widzę przyszłość bojerów, ponieważ istnieje realna grozba, że zimą nie będziemy mogli wejść na lód, gdyż tereny przybrzeżne jezior będą należały do Parku Narodowego!!!!

Aby dołączyć się do tej akcji wystarczy ściągnąć plik Obywatelski Sprzeciw Do Proponowanych Zmian W Ustawie O Ochronie Przyrody ze strony www.karoljablonski.pl,  wypełnić formularz podając Imię i Nazwisko, Adres Zamieszkania, Podpisać i jak najszybciej odesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7.

Każdy podpis jest ważny!!! Proszę wciągnąć do tej akcji rodzinę i znajomych. Serdecznie dziękuję. Karol Jabłoński.

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*